Skip to main content

Wat is er aan de hand?

Als het aan een aantal grote vliegtuigbouwers ligt, wordt er over 3 jaar gedurende de vlucht met één piloot in plaats van twee gevlogen. Dat levert misschien een geringe kostenbesparing op, maar is een grote bezuiniging op de veiligheid. Wij als piloten vinden dat onacceptabel. Als onze passagiers dat met ons eens zijn, dan kunnen zij hun stem laten horen op ikwilveiligvliegen.nl.

Waarom zijn twee piloten in de cockpit zo belangrijk voor de veiligheid?

Als piloot is het onze plicht mensen veilig naar hun bestemming te brengen. Dat is een grote verantwoordelijkheid over honderden passagiers per dag. Een team van twee piloten in de cockpit is noodzakelijk voor de veiligheid van onze passagiers: niet alleen in noodsituaties, maar ook onder normale omstandigheden. Want slechts 10% van de vluchten verloopt volgens plan. In 9 van de 10 gevallen moeten piloten dus inspelen op veranderende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld uitdagende weersomstandigheden, technische storingen, medische noodgevallen of agressieve passagiers.

 

Piloten zijn namelijk niet elkaars back-up plan. Piloten verdelen de taken. Zeker als er tegelijkertijd veel zaken gebeuren kan de werkdruk plotseling hoog zijn. Twee piloten samen in de cockpit verkleinen de kans op fouten en er is een grotere kans op herstel van systeemfouten. Internationale studies en de praktijk tonen aan dat de mens dé essentiële factor is voor een hoge veiligheidsstandaard in de luchtvaart. Een systeem ontbreekt het bijvoorbeeld aan creativiteit, veerkracht, leiderschap, teamwerk en overlevingsinstinct. Twee piloten versterken en verbeteren elkaar.

Wat is het probleem?

Lessen geleerd in de afgelopen decennia hebben ervoor gezorgd dat de luchtvaart een van de meest veilige vormen van transport geworden is. Samenwerking van twee piloten als fundament van deze veiligheid is gebaseerd op, en gevormd door deze lessen. Piloten wereldwijd maken zich zorgen dat dit nu overboord gegooid wordt. Het weghalen van een piloot uit de cockpit, verhelpt geen veiligheidsprobleem maar creëert er juist één. Al in 2017 bleek uit onderzoek van NASA en de Amerikaanse luchtvaartautoriteit dat technologie ter vervanging van een van de piloten een onacceptabel veiligheidsrisico introduceert bij noodsituaties.

Wat willen jullie dat er nu gebeurt?

Alle seinen staan op rood. De tijdslijn van dit pad is veel te ambitieus en niet gedreven door veiligheid. Wij hebben de ambitie om luchtvaart alsmaar veiliger te maken en dat zou ook het uitgangspunt van de fabrikanten moeten zijn. Laten we met alle betrokkenen uit de luchtvaart kijken hoe we op een veilige manier deze nieuwe technologie kunnen toevoegen aan het bewezen systeem van de samenwerking van twee piloten in de cockpit. Verder vragen we aan de toezichthouders om:

  • Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek te doen naar ook de medische en psychologische implicaties van dit plan, waarbij koepelorganisaties van luchtvaartmedici, -psychologen en piloten structureel worden betrokken bij toekomstige ontwikkelingen.
  • Onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar alle daadwerkelijke kosten en baten van het weghalen van één piloot uit de cockpit.
  • Nieuwe technologie pas te introduceren als de vliegveiligheid ermee wordt verhoogd. Dit betekent dat we deze nieuwe technologie toevoegen aan het bestaande systeem van twee samenwerkende piloten om de veiligheid voor passagiers verder te verhogen.

 

Iedereen die vindt dat we geen risico met veiligheid moeten nemen en 2 piloten het veiligst vindt, kan de petitie tekenen op ikwilveiligvliegen.nl.

Gaat dit niet om jullie banen?

Als verkeersvliegers zien we elke dag het belang van bewezen technologie en twee samenwerkende piloten in de cockpit. Piloten zijn niet elkaars back-up plan en technologie is geen vervanging van die professional. Alleen in handen van twee samenwerkende piloten kan de veiligheid van onze passagiers gegarandeerd worden. Die veiligheid is en zien we ook echt als onze plicht. Wij staan ook achter nieuwe bewezen technologie die ten goede komt aan die veiligheid. Wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om de veiligheid in de luchtvaart te beschermen en te verbeteren. Als bewezen wordt in de praktijk dat met nieuwe technologie de samenwerking van twee piloten in de cockpit geen toegevoegde waarde meer is voor de veiligheid, dan pas kan een van de twee piloten weg uit de cockpit.